Despre noi

Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – D.E.I.S. este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit şi apolitică înfiinţată legal în 3 septembrie 2010.

Scopul Asociaţiei DEIS este de a facilita accesul la educaţie non-formală tinerilor şi de a promova cetăţenia activă ca bază pentru dezvoltarea societăţii civile şi implicarea tinerilor în procesul democratic.

Română

Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – D.E.I.S. este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit şi apolitică înfiinţată legal în 19 august 2010.

Scopul Asociaţiei DEIS este de a facilita accesul la educaţie non-formală tinerilor şi de a promova cetăţenia activă ca bază pentru dezvoltarea societăţii civile şi implicarea tinerilor în procesul democratic.

Programele şi proiectele noastre se concentrează pe contribuirea la dezvoltarea şi formarea tinerilor pe plan personal şi profesional, promovarea diversităţii cuturale, promovarea valorilor europene, promovarea şi încurajarea voluntariatului, susţinerea tinerilor de a se implica activ în viaţa comunităţii şi dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii de tineret din Europa.

Activităţile desfăşurate de Asociaţia DEIS includ traininguri, workshopuri, seminarii, conferinţe, mese rotunde, servicii de consiliere şi informare, activităţi în aer liber, schimburi de tineri internaţionale, festivaluri, evenimente culturale, activităţi de petrecere a timpului liber şi altele.

Engleză

The Association for Development through Education, Information and Support – D.E.I.S. is a non-governmental, non-profit and apolitical organization which started its activity in the year 2008.
DEIS Association was founded in Baia Mare by a team of professional young people, members and volunteers with experience in the youth field, who united their forces in order to bring a change in the life of the civil society, focusing on young people’s needs, by significantly contributing to their continuous development and education.
The mission of DEIS Association is to facilitate the access of young people to non-formal education and to promote active citizenship as basis for the development of civil society, citizen’s involvement in the democratic process.
Our programs and projects concentrate on contributing to the personal and the professional education and development of young people, promoting cultural diversity, promoting European values, promoting and encouraging voluntary work, helping young people to get involved in public life, developing partnerships with European youth organizations.
Our activities include trainings, workshops, seminars, conferences, round tables, information and consultancy services, outdoor activities, international exchanges, leisure activities, festivals, environmental projects, social inclusion projects, recruitment campaigns, cultural events, human rights and democracy projects.