CĂUTĂM VOLUNTARI URBANI

16 LA NUMĂR

Ce să facă ei?!?

Să lucreze cu tinerii.

Vrem să te pregătim temeinic pentru asta……

1 training de Lucrător de Tineret autorizat ANC pentru meseria de lucrător de tineret în perioada (27 – 31 iulie 2015)

1 curs de dezvoltarea abilităților de consiliere pentru lucrătorii de tineret în perioada (10 -14 august 2015)

1 stagiu de voluntariat  de 150 de ore, în domeniu la Centrul de Tineret în Baia Mare în perioada septembrie 2015 – ianuarie 2016

Acum ai șansa de a te autoriza într-o meserie nouă, de a învăța de la cei mai buni și de a practica una din cele mai de impact meserii în rândul tinerilor.

Despre ce este vorba în meseria aceasta?

Este vorba de a inspira și îndruma tinerii să realizeze un impact major în viața lor, să ia decizii bune pentru prezent și viitor și să se integreze mai ușor în comunitate, să se pregătească pentru viața de adult.

Cum se fac toate acestea?

Asta veți învăța la cursurile de formare și în perioada de practică. Proiectul “Voluntar Urban-Lucrătorul de tineret, un sprijin în dezvoltarea comunității” este astfel gândit încât să pregătească cei mai buni lucrători de tineret pentru orașul nostru.

Cine poate deveni LUCRĂTOR DE TINERET?

Oricine este motivat să practice această meserie și are o diplomă de bacalaureat.

Cum te înscrii?

Completezi formularul de mai jos. Simplu.

Cum se face selecția participanților?

Vei fi selectat în funcție de motivația de a participa la acest curs și de disponibilitatea de a face 150 de ore de voluntariat în munca cu tinerii pe parcursul a cinci luni, la centru de tineret din Baia Mare. Fiecare participant va semna un contract prin care se obligă să participe integral la cele două traininguri și să facă 150 de ore de voluntariat.

Așteptăm aplicația ta până la data de 08.07.2015 18.07.2015. Rezultatele selecției vor fi transmise prin e-mail iar cei pre-selectați vor fi contactați prin telefon până în data de 20.07.2015.

Descrierea cursului de Lucrător de Tineret

Cursul de Lucrător de Tineret este construit pentru a profesionaliza activitatea persoanelor care lucrează cu tinerii, pentru a ridica standardele procesului de învățare non-formală.

Cursul de perfecționare pentru ocupația de Lucrator de tineret (cod COR 341205) oferă următoarele  competențe:

 1. Sprijinirea procesului de învățare informală a tinerilor,
 2. Proiectarea planului de dezvoltare personală și profesională,
 3. Dezvoltarea cooperării în comunitate
 4. lnformarea beneficiarilor.

Obiectivele cursului

La finalul cursului partici panții vor fi capabili să:

 • definească tânărul;
 • distingă profilul lucrătorului de tineret,
 • definească serviciile pentru tineri,
 • demonstreze abilități de analiză a nevoilor tânărul ui,
 • demonstreze abilități de comunicare,
 • demonstreze abilități de influențare a grupurilor,
 • demonstreze abilități de luare a deciziilor,
 • demonstreze abilități de conducere a u nui proces de învățare,
 • identifice comportamente discriminatorii,
 • organizeze activități pentru tineret,
 • realizeze metode de învățare non-formală,
 • realizeze un plan de dezvoltare pentru tânăr

Descrierea cursului de “Abilități de Consiliere pentru Lucrătorii de tineret”

Cursul oferă dezvoltarea și îmbunătățirea următoarele competențe:
-Creearea și utilizarea contextului de consiliere
-Evaluarea nevoilor de consiliere
-Elaborarea intervenției
-Întărirea resurselor psiho-emoționale ale tânărului

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
-să definească problemele psiho-emoționale ale tânărului
-să diferențieze ariile de consiliere specifice lucrătorului de tineret
-să definească activitatea de consiliere
-să diferențieze între consilierea planificată și consilierea de urgență
-să practice abilitățile de consiliere ale tânărului
-să demonstreze utilizarea metodelor și instrumentelor de evaluare a tânărului în vederea consilierii
-să stabilească obiectivele de consiliere ale tânărului
-să construiască planul de consiliere al tânărului
-să demonstreze aplicarea metodelor de intervenție în consilierea tânărului
-să creeze metode de intervenție pentru consilierea individuală a tânărului
-să creeze metode de intervenție pentru consilierea în grup a tinerilor
-să demonstreze utilizarea metodelor specifice de consiliere vocațională a tânărului

Despre Lucrătorul de Tineret

Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii.

Practicanţii acestei ocupaţii reprezintă resurse pentru tineri, organizaţii şi comunităţi, realizând activităţi de informare, îndrumare şi sprijin pentru tineri, facilitând integrarea socială şi evoluţia personală a tinerilor, în contextul valorizării diversităţii umane, culturale şi al promovării cetăţeniei active.

Competenţele Lucrătorului de tineret se fundamentează pe principiile şi valorile interculturalităţii şi diversităţii umane, concomitent cu abordarea integrată a direcţiilor de acţiune în sfera socială, culturală, educativă şi recreativă.

Lucrătorul de tineret organizează activitatea în cadrul unui proiect general al asociaţiei sau fundaţiei, organizaţiei non-guvernamentale sau administraţiei publice locale sau centrale care au atribuţii în domeniul tineretului, din care face parte şi în cadrul căreia lucrează, în funcţie de nevoile publicului. Organizarea activităţii începe cu programarea acesteia şi se continuă până la evaluarea finală. Lucrătorul de tineret coordonează, monitorizează şi întocmeşte un raport privind activitatea în derulare.

Lucrătorul de tineret acţionează prin încurajarea tinerilor de a se implica în diferite activităţi care să ajute la integrarea lor în societate, facilitează procesul de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor, dezvoltă oportunităţi relevante de învăţare, facilitează realizarea planului de dezvoltare al tânărului, contribuie la dezvoltarea politicilor în domeniul tineretului.

Calificarea profesională Lucrător de tineret este solicitată pe piaţa muncii în special de structurile din sectorul ONG (asociaţii şi fundaţii), administraţia publică locală şi centrală cu atribuţii în domeniul tineretului. Lucrătorul de tineret,contribuie la creşterea competitivităţii sistemului de resurse umane din domeniul tineretului (ne referim în special la activităţile de integrare a tinerilor în societate, de facilitare a procesului de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor şi de dezvoltare a politicilor în domeniul tineretului).

 

sursa: “Standardul ocupațional pentru meseria de Lucrator de Tineret”

 

 

Lucrătorul de Tineret în România

 

Orice meserie care se respectă are la bază o anumită filozofie asupra lumii. O brodeuză expertă în meseria ei consideră că face sculptura-broderie și crează nu simple broderii ci opere de artă. Un fierar consideră că, asemenea lui Prometeu, poate deține tainele focului. Un pietrar consideră că, de munca lui, depinde insăși fundația solidă a vieții.

Ce putem spune despre filozofia Lucratorului de Tineret (LT)?

In acest moment există două mari viziuni cu privire la sarcinile LT:

 1. Tinerii trebuie sa-și negocieze singuri șansele și oportunitățile care li se oferă in viață. LT trebuie doar să-i consilieze în deciziile pe care le iau ei. Vorbim, in acest caz, despre o serie de drepturi: dreptul la timp liber, dreptul la educație permanentă, dreptul de a participa la luarea deciziilor in comunitatea lor, etc. Această filozofie este imbrățișată de țările din Nordul Europei si Canada.
 2. Tinerii trebuie educați de către LT pentru a putea să aibă succes in viața cotidiana.

Care dintre aceste două filozofii s-ar potrivi in Romania? Ca de obicei, unicitatea noastra se traduce si de aceasta data prin “excepție“: AMBELE!

Potrivit anchetei naționale făcută pe un eșantion de tineri în luna mai 2011, tinerii români iși doresc în primul rând de la LT să-i încurajeze pentru a-și dezvolta personalitatea în mod continuu. În afară de orele obligatorii de școală (5-7 ore), tinerii aloca 1 oră pe zi pentru dezvoltarea personalității. Alocarea numai a unei ore suplimentare din bugetul lor de timp de către tinerii români pentru dezvoltarea personalității nu se datorează lipsei de timp, ci faptului ca ei nu știu cum să dezvolte acest proces, având nevoie de asistență și consultanță din partea LT. LT poate face acest lucru numai dacă va combina cele două tipuri de filozofii de abordare de mai sus. De ce este nevoie de cel de-al doilea tip de viziune? Pană acum, deși au trecut mulți ani de la evenimentele din decembrie 1989, tinerilor nu le-au fost montate in conștiințele individuale acele relee care să-i ajute să aibă succes în viața cotidiană a economiei de piață.

 

 

Sociolog Dan Trestieni- “Specificitatea lucrătorului de tineret”

Despre proiect

Prezentare proiectului “VOLUNTAR URBAN – Lucrător de Tineret un sprijin în dezvoltarea comunității”

 Ideea proiectului s-a născut din necesitatea prezenței la nivel local a mai multor lucrători de tineret specializați si pregătiți să facă față nevoilor comunității. Proiectul este parte integrantă a strategiei organizației noastre de a profesionaliza lucrători de tineret care să vină în ajutorul nostru pentru a ne atinge scopul final: dezvoltarea unui centru de tineret funcțional și la standarde europene în Baia Mare, unde lucrătorii de tineret să își poată desfășura activitatea ca angajați.

În prezent, în Baia Mare, Centrul de Tineret al Direcției Județene de Sport și Tineret Maramureș este in administrarea asociației noastre, iar în acest centru își desfășoară activitatea doar doi lucrători de tineret. Am preluat gestiunea centrului și activăm voluntar acolo pentru a reuși să demonstrăm, prin rezultate necesitatea lucrătorului de tineret în comunitate, în educația și dezvoltarea personală și profesională a tinerilor.

În acest moment lucrătorii de tineret, deși unii sunt specializați, lucrează voluntar în organizarea și facilitarea de activități pentru tineri.

Lucrătorul de tineret, prin prezența lui în comunitate, poate asigura tinerilor oportunităţi egale şi condiţii adecvate de participare la activități de educatie extrașcolare. Le poate oferi, de asemenea, contexte de dezvoltare a competențelor în vederea participării active la toate aspectele vieții, prin integrare și implicare activă în comunitate și prin acces la informare şi servicii de calitate în educaţie și petrecerea timpului liber. Lucrătorul de tineret este și un promotor al voluntariatului în rândul tinerilor.

Un studiu al Fundației Europene pentru Îmbunătațirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), care ia în calcul date din ultimii 5 ani, arată că tinerii din Europa se confruntă în continuare cu dificultăți majore de pătrundere pe piața muncii. Concluzia analizei, realizată pe date din 2011 și 2012, în mare parte, arată că somajul este mai redus în țările cu tranziție mai rapidă de la școală la locul de muncă. Corelativ, această tranziție este mai redusă în țările în care tinerii părăsesc casa părintească mai timpuriu. În România, tinerii părăsesc târziu casa părintească și puțini dintre cei care își încheie studiile își găsesc loc de muncă în decurs de un an.

Aceste obiceiuri nu sunt dintre cele mai sănătoase și se întâmplă din cauza lipsei de timp a părinților care îi prefer la calculator și la televizor, pentru că de acolo nu pun întrebări

și sunt în casă în siguranță, când de fapt online-ul și televizorul pot reprezenta de multe ori pericole reale. Lucrătorul de tineret poate să vină cu soluții, de exemplu să organizeze diferite activități pe teme de interes pentru tineri, să facă campanii de conștientizare și poate să facă sesiuni de consiliere cu tinerii care au probleme (care nu au diagnostic și nu necesită terapie). Din experiența noastră consilierea unui tânăr, în special a unui adolescent face diferența în viața lui, pentru că prin întrebări îi conduci la soluții proprii ale problemelor sale și atunci și nivelul de încredere în sine crește.

 

 

Obiectivele proiectului

 

 1. Specializarea a 16 lucrători de tineret în cadrul cursului de formare autorizat ANC.
 2. Promovarea imaginii lucrătorului de tineret în comunitate ca promotor al voluntariatului, în Baia Mare.
  Dezvoltarea competențelor de consiliere în lucrul cu tinerii la cei 16 lucrători de tineret.
  4.          Îmbuntățirea abilităților de lucrător de tineret a celor 16, în cadrul stagiului de practică voluntară la Centrul de Tineret.

 

Beneficiarii proiectului

Grupul tintă sunt membri ai comunității locale, de orice vârstă care doresc să se implice în activități de voluntariat în folosul tinerilor.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 16 participanți care, în urma cursurilor vor deveni lucrători de tineret acreditați, iar după cele 5 luni de voluntariat vor avea și practică necesară exercitării acestei meserii. Astfel ridicăm șansele ca, în cadrul comunității noastre să activeze mai multi lucrători de tineret pregătiți corespunzător.

Participantii vor fi selectați cu preponderență din cadrul persoanelor cu experiență în voluntariat, membri active ai altor ONG-uri din cadrul comunității, dar nu numai.

Înscrierea se va face printr-un formular online care se va gasi pe site-ul organizației noastre (www.deis.ro) unde găsiți, de asemenea, mai multe detalii, informații și resurse media despre activitatea noastră

Materiale video