Proiecte

Participarea tinerilor la viaţa democratică

Asociatia DEIS în parteneriat cu Rotaract Club T.E.A.M. Baia Mare şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş, sub egida Consiliului Tineretului din România a organizat în Baia Mare, în data de 26 ianuarie, ora 13:00, la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, Bd. Unirii, nr. 14A, dezbaterile cu tinerii şi reprezentanţii instutuţiilor publice responsabile pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret din judeţul Maramureş, ca parte a implementării celui de-al doilea ciclu al dialogului structurat, având ca temă principală ’’Participarea tinerilor la viaţa democratică – stimularea creativităţii şi a inovării’’.

La nivel european, Comisia Europeană a adoptat în decembrie 2009 Noua Strategie de Tineret “Investiţie şi capacitare 2010 – 2018” ale cărei priorităţi acoperă cele mai importante nevoi ale tinerilor în sfera social-politică si economică. De altfel, dialogul structurat între tineri și responsabilii politici este acum mai bine pus în valoare prin Rezoluţia Consiliului de Miniştri care recomandă în mod explicit realizarea de consultări naţionale cu tinerii în vederea dezvoltării politicilor de tineret în mod sustenabil, la toate nivelele.

România, semnatară a Rezoluției Consiliului de Miniștri, a preluat noua formulă de realizare a dialogului structurat prin crearea, la iniţiativa Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret-A.N.S.T., a Grupului Naţional de Lucru, în care este membru şi Consiliul Tineretului din România-CTR, având rolul de a realiza consultări în rândul tinerilor pe temele specifice discutate în cadrul Conferinţelor Europene de Tineret.

Consiliul Tineretului din România, în calitate de platformă care reuneşte principalele organizaţii neguvernamentale de/pentru tineret la nivel naţional, afiliate internaţional şi Fundaţiile Judeţene pentru Tineret, având rolul de principal partener neguvernamental în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale abilitate în domeniul politicii pentru tineret, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – D.E.I.S lansează dezbaterile cu tinerii din judeţul Maramureş în cadrul celui de-al doilea ciclu de implementare al dialogului structurat, pe tema ’’Participarea tinerilor la viața democratică – stimularea creativității și a inovării’’

Dezbaterile regionale în cadrul dialogului structurat au avut ca principal scop consultarea directă a tinerilor şi a altor actori direct interesaţi de problematica tineret cu privire la participarea tinerilor în spaţiul democratic naţional şi european în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării cadrului legislativ pentru tineret la toate nivelurile decizionale şi s-au desfăşurat în cinci oraşe din România (Baia-Mare, Cluj-Napoca, Craiova, Timişoara şi Bucureşti) în perioada 15 – 31 ianuarie 2012

Activităţile din fiecare au constat în organizarea unui seminar de consultări în cadrul căruia, tinerii alături de responsabilii pentru politici pentru tineret au identificat cele mai importante nevoi cu care se confruntă in sfera participării acestora la democraţia instituţională (participarea la vot şi în relaţia cu instituţiile publice), precum şi la viaţa civică prin implicarea în organizaţii neguvernamentale.

Rezultatele dezbaterilor sunt folosite atât la nivel local şi regional, dar şi la nivel naţional şi european. Astfel, acestea constituie în primul rând recomandările din partea României pentru următorul ciclu de consultări la nivel european, consultări în urma cărora va fi îmbunătăţit cadrul normativ pentru tineret. Acestea sunt cu atât mai importante cu cât, în perioada respectivă, se decide viitorul programelor pentru tineret la nivel european (precum Tineret în Acţiune) pentru perioada 2014-2020.

Concluziile dezbaterilor ”Participarea tinerilor la viața democratică – stimularea creativității și a inovării’